Quảng cáo

Tải xuống Adobe Reader DC dành cho PC

 • Miễn phí
 • Bằng Tiếng Việt
 • V 22.002.20191
 • 3.9
 • (65982)
 • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí Adobe Reader DC

Tải xuống miễn phídành cho PC
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?
 • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
 • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng báo cáo vấn đề tại đây.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác

Phần mềm có sẵn bằng các ngôn ngữ khác

Quảng cáo

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

 1. Flash Player

  3.1
  • 3.1
  • (142 bình chọn)

  Hoạt ảnh miễn phí và Trình phát video

 2. Microsoft Reader

  2.1.1
  • 3.3
  • (122 bình chọn)

  Đọc sách điện tử từ máy tính để bàn của bạn ... hoặc không

Khám phá Apps

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.